DENNÝ FOTOGRAFICKÝ TÁBOR PRE DETI A MLÁDEŽ Tlačiť

altjúl, august 2018

DENNÝ  TÁBOR (VEK: 8 - 18 ROKOV)
MIESTO: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava

CENA: 110 eur (kvalifikovaní lektori, pomôcky, desiata, obed, pitný režim, vstupné na podujatia, lístky na MHD, tlač fotografií na záverečnú výstavu, prípadné zapožičanie digitálnych fotoaparátov)


VIAC INFO:
Lucia Matejovičová, 0905 127 185,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rezervácia: prosím, overte si obsadenosť tábora a následne rezervujte miesto zaplatením zálohy
Prihláška na tábor na stiahnutie (prosím, neposielajte ju mailom, ani poštou, vytlačte ju a prineste so sebou v prvý deň tábora)


V ponuke dva tábory - Fotografický (koná sa na 3. poschodí) a Graficko - fotografický (koná sa na 4. poschodí)

Ak má dieťa potravinové alergie, prosím, upozornite na ne mailom pri prihlasovaní.

Na výlety je potrebné, aby si deti nosili vlastnú fľašu, do ktorej si u nás môžu načapovať vodu.
V cene nie je zahrnuté úrazové poistenie, ktoré je možné si doplatiť vo výške 3 Eurá na celý turnus

Fotografie z roku 2017, Astropozorovanie, Sloboda zvierat

altaltaltalt
TERMÍNY: 2018

1. turnus 02.07. – 06.07.2018 -  4 dni - štvrtok 05.07.2018 štátny sviatok
2. turnus 09.07. – 13.07.2018
3. turnus 16.07. – 20.07.2018
4. turnus 23.07. – 27.07.2018
5. turnus 30.07. – 03.08.2018
6. turnus 06.08. – 10.08.2018
7. turnus 13.08. – 17.08.2018
8. turnus 20.08. – 24.08.2018
9. turnus 27.08. – 31.08.2018 4 dni - streda 29.08.2018 štátny sviatok

Prosím rodičov, aby brali do úvahy, že sa letná čitáreň zatvára 31. 8. 2018 a diela v nej nebudú môcť byť vystavené nasledujúci týždeň.

Majú Vaše deti vzťah k fotografii a chceli by ste, aby ho rozvíjali?

Môžeme Vám pomôcť! Naučíme deti odfotiť pekný portrét, či zachytiť príjemné chvíle na dovolenke. Ukážeme im základné úpravy v počítači - ako vytvoriť malé umelecké dielka...

alt alt
Inscenovaná fotografia                                                                                    Zázračná krajina

altalt
Upravujeme fotografie a pripravíme výstavu
altalt
V Letnej čitárni U červeného raka

Stredoeurópsky dom fotografie už po dvanásty rok pozýva deti na denný fotografický tábor v centre Bratislavy. Aj tento rok, vďaka ústretovosti Mestskej knižnice v Bratislave, budú detské diela vystavené v naozajstnom výstavnom priestore, kde si ich príbuzní a priatelia môžu prezerať nasledujúci týždeň. Deti zažijú skutočnú prípravu výstavy svojich diel od nafotografovania cez výber najlepších prác, paspartovanie, rámovanie až po prípravu malej vernisáže, ktorá bude vždy v piatok o 15.30 v letnej čitáreni U červeného raka, Michalská 26.

Kurz je určený pre deti a mládež, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s fotografiou, jej históriou, základmi fotografovania a z časti dodatočným spracovaním v počítači.
Kurz bude prebiehať v priestoroch SEDF, ako aj v exteriéri – napr. formou krátkeho výletu do podhradia Bratislavského hradu, Sadu Janka Kráľa či do Botanickej záhrady. Budeme sa snažiť naučiť čo najviac o manuálnych nastaveniach fotoaparátu, aby sme fotografiou dosiahli autorský zámer. Tvorivá dielňa vyvrcholí výstavou autorských exponátov poukazujúcich na individuálny prístup jednotlivých účastníkov k tvorivému médiu fotografie.
alt  alt

Pondelok - PORTÉT
Zoznamovanie a spoznávanie sa účastníkov s lektorom, fototechnikou a fotografickou obrazovou literatúrou
- vytvorenie klasického portrétu, autoportrétu, pocitového portrétu (smutný, veselý, nudný, ...), skupinového portrétu
- inscenovaná fotografia
alt   alt
Utorok - KRAJINA
Výlet do exteriéru mestskej krajiny (peší presun do podhradia)
- krajina ako nekonečný horizont (pozorovanie princípu perspektívneho videnia), miniatúra a detail v krajine (flóra a fauna)
- diptychy
- LANDART
alt  alt
Streda - ZÁTIŠIE
Práca s predmetmi a svetlom (účastníkmi prinesenými predmety - objektmi a rekvizitami)
- moje, cudzie, dejové a tieňové zátišie
- fotogram


Štvrtok - EXPERIMENT
Laborovanie s nasnímaným materiálom pomocou počítačových programov
- klamanie farbou, klonovanie, deformovanie, kreslenie svetlom
alt  alt

Piatok - VÝSTAVA
Dokončovanie prác a ich výber do tlače
- inštalácia (umiestňovanie vybraných prác v priestore dielní)
- záver – spoločné zhodnotenie, spojené s odovzdaním diplomu o absolvovaní tábora

Časový harmonogram
8.45 - 9.00 Príchod
9.00 - 12.00 Fotografický denný program
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 16.00 Poobedné hravé a športové aktivity

NOVINKY v programe oproti minulým rokom
Podľa počasia a zloženia skupiny budeme daný program obohacovať o:


Inscenovaná, aranžovaná fotografia

Cieľ:
- rozvíjanie kreativity hravou formou, vzájomné zblíženie, zábava (maľovanie po tvári, herectvo); pri tvorbe sa uplatňuje režijno-scenáristický prístup aranžovania fotografických objektov a prostredia.
Pomôcky:
- divadelné farbičky na tvár, telo, rôzne doplnky - klobúk a i. látky, veci, ktoré si deti prinesú...
rozdelenie účastníkov do dvojíc, trojíc - zadanie témy, aranžovanie situácie (napríklad zaľúbenie, pomsta, zlodej, ...)
- mladší účastníci: inšpirácia rozprávkou, zvieratami (lev, zebra, ...)
- starší účastníci: apropriácia na dejiny umenia, vyselektovaný obraz, fotografia s figurálnym výjavom, zátiším - snaha napodobniť danú situáciu - kopírovanie, či prenos do súčasnosti
alt  alt  alt

Diptych

Cieľ:
- rozvíjanie kreativity, fantázie, pozornejšie vnímanie každodenných vecí okolo seba, ich významu; hľadanie fotogenického uhlu pohľadu; zámerom úlohy je nájsť podobnosti, významový dialóg.

Pomôcky:
- cvičenie pre jednotlivcov i dvojice, založené na improvizácii – práci s nájdenými predmetmi a reálnymi alebo vymyslenými situáciami

Fotogram
Cieľ:
- vnímanie povrchu, štruktúry a svetelnej priepustnosti predmetov, pretvárajúcich sa v pomere 1:1 do fotografického obrazu a možností jeho kompozície pomocou svetelného odtlačku predmetu (štruktúry na fotopapieri), vznikajúceho klasickým mokrým čierno-bielym procesom

Pomôcky:
- rôzne predmety ako deťmi prinesené drobné hračky, lepiace pásky, pauzák, atď.
- práca v dvojiciach – trojiciach za prítomnosti lektora

1a
1b
1c
1d
1f
1g
1k
1l
1m
1n
1o
1p
p1016599
skupina