• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Dejiny európskej fotografie

Dejiny európskej fotografie 20. storočia
(projekt prvej komplexnej encyklopédie)

 

V novembri roku 2016 vyšiel posledný tretí diel encyklopédie The History of European Photography, čím sa uzavrela snaha o komplexné pokrytie fenoménu fotografie na európskom kontinente v 20. storočí.

 

Publikácia je doteraz najväčším publikačným počinom FOTOFO a jeho riaditeľa prof. Václava Maceka, ktorý projekt vytvoril a v spolupráci s ďalšími desiatkami ľudí priviedol do konca. Na encyklopédii The History of European Photography 1900 - 2000 sa okrem desiatok expertov na fotografiu z 34 krajín Európy podieľali niekoľkí editori, proofreaderi, koordinátori, dizajnéri, atď.

 

Všetky knihy obsahujú kapitoly od Albánska až po Ukrajinu, menné indexy, mapy, chronologické tabuľky zamerané na historický prehľad kultúrnych, spoločensko-politických a fotograficko-technických udalostí v danom časovom rozsahu, základné životopisy spomenutých aj nespomenutých fotografov, ktorí majú v histórii fotografie daného obdobia čestné miesto, bibliografia, biografie autorov.

 

Obsahovo má encyklopédia viac ako 2 000 strán a viac ako 1800 fotografií od známych mien ako napríklad: Laszlo-Moholy Nagy, Arthur Benda, René Magritte, Paul Nougé, František Drtikol, Jaromír Funke, Edith Tudor-Hart, Paul Nash, Brassai, André Kertész, Luigi Veronesi, Witkacy, Irena Blühová, Alexander Rodchenko, Martin Parr, Antonín Kratochvíl, Anton Corbijn a mnoho iných…

 

Encyklopédia vyšla v anglickom jazyku a je určená pre každého, kto sa zaujíma o dejiny nielen fotografie,  ale taktiež o dejiny jednotlivých krajín Európy, o vývoj fotografie, a politické pozadie daného obdobia…
Táto publikácia má vyplniť medzeru v teórii fotografie. Má spĺňať funkciu základnej prehľadovej príručky, čím spĺňa nároky laickej verejnosti. Z hľadiska odbornosti textu je encyklopédia serióznym vedeckým dielom, ktorá stavia základ ďalšieho komplexného výskumu európskej fotografie.Publikáciu si môžete kúpiť priamo v Stredoeurópskom dome fotografie, objednať na  mail markovic alebo cez náš internetový obchod.

RECENZIE:

Dánsko, Grécko, Slovensko, Španielsko

LIPTÁKOVÁ, Jana, „Writing a history of photography embraces every part of Europe“, in The Slovak Spectator, No. 34, Vol. 17, 3 – 9. 10, 2011, p. 12.

DAMSKER, Matt, „Photo Books: Important Two-Volume Set on Europe Photographic History“, in E-photo Newsletter

PIFFL, Gerald, „History of European Photography: Ein Mammut-Werk zur europäischen Fotogeschichte/History of European Photography: A Monumental Work“, in EIKON-International Magazine for Photography and Media Art, No. 76, 2011, pp. 51 – 53.

HOLZER, Anton, „Viele Zentren – und viele Peripherien“, in Neue Zurcher Zeitung

MOČKOVÁ, Jana, „Aj záber na spokojného lyžiara má svojho vynálezcu“, in SME – Magazín Víkend, 10.9, 2011, p. 14.

KOETZLE, Hans-Michael, „ Ein Kontinent wird Besichtigt“, in PHOTO International, No. 5, máj, 2011, pp. 28 – 31.

JURECKI, Krzysztof, „ The History of European Photography 1900 – 1938“, in Arteon, No. 4, máj, 2011, p. 29.

 

 

RECENZIE druhý diel The History of European Photography 1939 – 1968

 

ŠÍDA, Jan, "Publikace, která učí porozumět fotografii", in Právo, 9.4.2015

 

PABEDINSKAS, Tomas, "The Many Histories of Photography", in Echo Gone Wrong, 31.3.2015

 


Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk