• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home
Robert V. Novák Galeria MEDIUM
Month of Photography 2017 - Exhibitions
There are no translations available.

 

 

Robert V. Novák

Opustit toto místo

Mám rád, když mohu sám na výstavách rozkrývat způsoby uvažování autorů, nejen pohledem na jednotlivá díla, ale i na celky z děl sestavené. Vzrušují mne impulsy kontextů, které se mohou zdát marginální a zdánlivě zanedbatelné, ale které ve mně vyvolávají pocit, že jsem nahlédl do skrytého kouta myšlení autora, v kterém nacházím něco přidaného navíc.

Výstava Opustit toto místo bude rozdělena, nebo spíš fotografie budou sestaveny do dvou volně se překrývajících celků, které se ale svým způsobem obsahově vzájemně dotýkají, nebo volně překrývají. První část s názvem Musaion (sbírky), je asociací na historické a současné cesty a možnosti poznání. V publikaci k výstavě ALBVM, jsem k tomuto souboru napsal: Dnes zbývá objevit většinou již jen to „očekávané“. Romantická naivita nadšených amatérů chřadne a pomalu se vytrácí. Skutečná překvapení na nás čekají patrně již jen ve vesmírech a za zrcadlem. Druhá část pak bude sestavena z nových fotografií, jež jsem před časem začal řadit právě pod názvem, který nese i tato výstava.

Často o svých fotografiích tvrdím, že jsou spíš literaturou (protože textem se vyjadřuji neobratně a některé odstíny nedokážu popsat vůbec), tak by se navíc k tomuto tvrzení, vzhledem k osobnímu rozměru výstavy, dala přiřadit ještě kategorie lyrika. Tedy jak praví poučka: subjektivní monologické vyprávění v první osobě.

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk