• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Festival Mesiac fotografie Archív Súťaž Fotograf roka 2006-2015

Súťaž Fotograf roka 2006-2015

Zmyslom ocenenia je podnietiť záujem o dianie v oblasi fotografie, zvýšiť jej spoločenskú prestíž a upozorniť na mimoriadne výkony a udalosti v oblasti tvorivej fotografie. Cena je určená fotografovi, fotografickému pedagógovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi alebo vydavateľovi, ktorý zásadným spôsobom prispel ku kvalite, rozvoju alebo propagácii slovenskej fotografie u nás alebo v zahraničí.

 

2006
Fotograf roka:
Andrej Bán – za výstavu a knihu Iné Slovensko
s prihliadnutím na jeho doterajšiu fotografickú, organizačnú a publicistickú činnnosť.

Osobnosť slovenskej fotografie za celoživotné dielo
Ľudovít Hlaváč – za mimoriadne významnú organizačnú činnosť pri založení a vedení prvej slovenskej fotografickej galérie PROFIL, organizáciu desiatok výstav a za zakladateľské publikácie fotografickej historiografie na Slovensku

 

2007
Tibor Huszár – porota oceňuje nielen fotografickú úroveň predložených kníh, ale aj grafické a typograficé spracovanie

Osobnosť slovenskej fotografie za celoživotné dielo
Viliam Malík – Zväz slovenských fotografov mu udeľuje Zlatý odznak
pri príležitosti životného jubilea a výstavy v rámci Mesiaca fotografie 2007

 

2008
Fotograf roka
Lucia Nimcová -za prínos slovenskej fotografie v medzinárodnom kontexte

Osobnosť slovenskej fotografie za celoživotné dielo
Zlatý odznak Zväzu slovenských fotografov
Karol Kállay – za prínos v slovenskej fotografii v medzinárodnom kontexte

 

2009
Fotograf roka
Alan Hyža - za prínos v reportážnej fotografii
cena v kategórii najlepšia novinárska fotografia rok 2008

Osobnosť slovenskej fotografie
Ivan Kozáček - spoluzakladateľ Zväzu slovenských fotografov, dnes čestný predseda.
Organizoval národné výstavy členov, semináre, školenia a bol členom mnohých porôt
v ramci súťaží amatérskej fotografie na Slovensku.

 

2010
Fotograf roka
Jozef Ondzik - za kolektívnu výstavu a publikáciu Vyvolení- Vyvolaní - slovenské voľby vo fotografii 1994 -2006 a publikáciu Energia pre krajinu pre Slovenské elektrárne

Osobnosť slovenskej fotografie
Igor Grossmann - za celoživotné dielo, najmä za tvorbu v 50 - tych a 60 - tych rokoch 20. storčia

 

2011
Fotograf roka
Boris Németh - pohotový fotožurnalista má zmysel pre paradoxy, ale jeho najlepšie snímky obsahujú jemné významové nuansy.
Osobnosť slovenskej fotografie
Miro Gregor - za prínos vo výtvarnej fotografii v 60 . tych rokov pre Slovensko

 

2012

Fotograf roka
Šymon Kliman - prepojenie skúseností módneho fotografa do klasickej dokumentárnej fotografie

Osobnosť slovenskej fotografie
Stano Pekár - jedna z kľúčových osobností modernej slovenskej dokumentárnej fotografie

 

2013
Fotograf roka
Jana Hojstričová – fotografická, výstavná, kurátorská , výskumná a pedagogická činnosť

Osobnosť slovenskej fotografie
Anton Podstraský / in memoriam /
Ide o dokumentaristu s výrazným autorským prístupom , majstra obrazovej metafory.

Juraj Bartoš - kľúčový autor slovenskej dokumentárnej fotografie, zvlášť 80 tych rokov, jeden z prvých slovenských fotografov, ktorý dlhodobo a systematicky spracovali určité témy v ktorých v mikrosvete sa odrážal makrosvet.

 

2014
Fotograf roka
Martin Kollár
Medzi fotografickými počinmi roka porota ocenila fotopublikáciu FIELD TRIP Martina Kollára. Vznikla počas viac jeho než ročného pobytu v Izraeli, v oblastiach, ktoré sú postihnuté vojnovými udalosťami.

Osobnosť slovenskej fotografie
Milota Havránková
Tvorba Miloty Havránkovej je ojedinelá a vymedzuje sa z hlavných prúdov slovenskej fotografie. Svojim záujmom o fotografický experiment , tému i vizuálne prevedenie sa značne odlišuje od svojich kolegov, ktorí v zásadnej miere uplatňujú priamu fotografiu, čiernobiely dokument alebo fotografický koncept.

 

2015

Osobnosť slovenskej fotografie

Judita Csáderová

Fotografka, spoluzakladateľka nadácie FOTOFO a neskôr občianskeho združenia , ktoré organizovalo už 25. ročník Mesiaca fotografie, organizátorka fotografického diania na Slovensku, predsedkyňa Združenia slovenských profesionálnych fotografov a dlhoročná pedagogička Judita Csáderová. V tomto roku prezentovala svoju tvorbu v rámci Mesiaca fotografie výstavou pod názvom „ Bez názvov “. Judita Csáderová patrí k zásadným osobnostiam 60 tych až 80 tych rokov, v jej diele citlivo splýva minimalizmus s poetizáciou, experiment s originálnou imagináciou. Je to autorka, ktorá starostlivo zvažuje každý detail v obraze, uprednostňuje úspornosť pred okázalosťou.

Fotograf roka

Olja Triaška Stefanović

za mimoriadny prínos v oblasti fotografovania a dokumentovania slovenskej medzivojnovej architektúry zúročený okrem iného aj v monumentálnej publikácii Henriety Moravčíkovej „ Friedrich Weinwurm.Architekt , aktuálne ocenenou na Frankfurtskom veľtrhu kníh za rok 2015.

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk