• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Výstavy Stredoeurópsky dom fotografie Zsolt Olaf Szamódy /HU/ - Skrytý Úsmev Indie / Za Múrom a Záclonou – Čína
Zsolt Olaf Szamódy /HU/ - Skrytý Úsmev Indie / Za Múrom a Záclonou – Čína

1.6.-3.7.2011 Pri fotografovaní Indie si Zsolt zvolil istý osobný ikonografický kód, ktorý ho mal postaviť do rovnakej vzdialenosti s oboma , jej nádhery a jej chudoby, niekde na strednú čiaru medzi fascináciou a súcitom. Výber tohto ikonografického programu je pre neho dôležitý aby dokázal prekročiť prvý prah, najlákavejší, ale tiež najfrekventovanejší z pokušení Indie: jej existenčnú šou. Objav a rezonancia s hlasom Indie za hranicami klišé, konvencií a jej okamžitá ponuka si vyžadovala aby si Zsolt zvolil dve odlišné ale komplementárne tématické okruhy.


Prvý je okruhom pohľadov: plný očný kontakt. Cieľom je okamžité blikanie, kedy jeden poznáva a pripúšťa si toho druhého. Zachytávanie pohľadov objavuje indickú spiritualitu cez odraz metonymie: časť celku, svetlo očí pre svetlo oblohy. Každopádne, čerstvosť okamžiku chráni obraz od výrazu vizuálnych klišé, pretože pretínajúce pohľady fotografa a jeho subjektu vytvárajú kľúčové body vizuálnej cesty umiestnenej za okamžitým vnemom niekde mimo pevniny. Fakt, že tieto nepoznané tváre bezstarostne reagujú fotografovej, cudzincovej výzve, a že pretínajú jeho pohľad, a tiež sa pozerajú do našich očí, predstavuje Zsoltovu Indiu v kontinuálnej súčasnosti, ktorej sila sugescie ostáva rovnako aktívna ako yantra.

Druhý okruh interpretuje Indiu cez jej esenciálne znamenia a rytmy umiestnené na pokraji abstrakcie, ale na jej strane, v pulzujúcom svete symbolov, ktoré sú v Indii stále živé. Cieľom je tu okamžik, kedy sa cez obraz niečo čo existuje pri ktoromkoľvek  stretnutí odhalí, a to niečo, i keď ťažko vnímateľné, dáva zmysel prítomnosti či absencie, hazardu či predurčeniu, bytiu či nebytiu. Hovoríme o sérii obrazov uložených na hranici geometrie kódovanej vitality, geometrie základných rytmov, ktoré sa šíria celým symbolickým jazykom. Je to India, ktorá bola definovaná ako miesto posvätnosti skrývajúcej sa za isté drsné či neskrotné obrazy, minimálne artikulované presne tak ako niektoré echá starovekých hymien.

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk