• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Výstavy Stredoeurópsky dom fotografie Ján Kekeli / SK / V krajine / In the country 13.3.-21.4.2013
Ján Kekeli / SK / V krajine / In the country 13.3.-21.4.2013

 

Robert Adams v eseji Truth in Landscape píše, že fotografia krajiny nám môže ponúknuť tri pravdy: geografickú, autobiografickú a metaforickú.

Ak sa vyskytujú samostatne, sú často nudné, triviálne alebo nejednoznačné. Len ak sa v obraze stretnú všetky spolu, dokážu sa vzájomne posilňovať. Ján Kekeli nám symbiózu týchto troch rovín vo svojich krajinách ponúka. Fotografuje miesta, ktoré dobre pozná a sú mu osobne blízke. Napriek tomu, že ich presne nepomenúva, na základe určitých znakov by bolo možné, geograficky ich lokalizovať. A spôsobom, akým ich zachytáva, premieňa banálne výjavy na viacvrstevnaté scenérie s niekoľkými možnými presahmi a čítaniami.

 

Témou krajiny sa Kekeli začal intenzívnejšie zaoberať na magisterskom štúdiu na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej diplomovej práci s názvom Obrazy krajiny reagoval na estetiku krajinomaľby 18. a 19. storočia. V sérii V krajine, ktorá je voľným pokračovaním diplomového súboru, čiastočne potláča lyrizované prírodné zátišia a melancholické panorámy na úkor striedmejších a najmä industriálnejších či dokonca mestských zákutí. Už to nie je len človek v zajatí prírody, ale aj analýza ich vzájomného ovplyvňovania sa. Určité maliarske gesto tu však stále ostáva prítomné – v precíznych kompozíciách, v bohatosti detailov, vo veľkých formátoch, použití diptychu. Scéna zo sídliska by pokojne mohla byť akousi vizuálnou poctou zimným krajinám Pietera Bruegela st., o ktorom sa, okrem iného hovorieva, že nebol maliar obrazov, ale ich tvorca. Podobný výrok by mohol platiť aj na Kekeliho prístup – nie je fotografom, ktorý stláča spúšť, ale je tým, kto zobrazuje. Aj vďaka tomu je v jeho fotografiách neustále napätie medzi dokumentaristom a výtvarníkom.

Pre Jána Kekeliho je dôležité, aby sa človek pri prezeraní jeho fotografií v krajine naozaj ocitol – rozmer diptychov tak nie je samoúčelný či manieristický. Súčasne však týmto krokom prinavracia pozornosť k samotnej fotografii a vzdoruje tomu, aby bola pohltená realitou, ktorú zachytáva.

 

 

 

 

Michaela Pašteková

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk