• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Výstavy Stredoeurópsky dom fotografie Pavel Janek / SK/ Retrospektíva 24.4. - 26.5.2013
Pavel Janek / SK/ Retrospektíva 24.4. - 26.5.2013

Pavel Janek (1933)

 

Študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1949-1953) a odbor etnografie a archeológie na Univerzite Komenského v Bratislave (1953-1955). V rokoch 1955-1967 bol zamestnaný ako fotograf v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Od roku 1967 je výtvarníkom v slobodnom povolaní. Vystavoval v Bratislave, Ružomberku, Nových Zámkoch, v Brne, Prahe, Varšave, Krakove, Moskve, Budapešti, Bukurešti, Káhire,Melbourne. Od roku 1961 je členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a od roku 1990 je členom Združenia slovenských profesionálnych fotografov, pri Slovenskej výtvarnej únii.

 

Keď sa v šesťdesiatych rokoch v Bratislave predstavili „Štyria mladí" fotografi, absolventi bratislavskej ŠUPky, jedným z nich bol aj Pavel Janek. Ich fotografie svojím obsahom a novým poňatím vyvolali veľký ohlas. Výstava bola predznamenaním novej éry v slovenskej fotografii. U Pavla Janeka už vtedy platilo, že na fotografii nie je podstatné, čo zobrazuje, ale čo vyjadruje.

Ťažiskom práce Pavla Janeka bolo fotografovanie diel ľudového a úžitkového umenia pre ÚĽUV, fotografovanie módy pre časpois Dievča a monumentálna tvorba pre architektonické priestory. Jeho fotografie boli použité v knihách o Ignácovi Bizmayerovi, Václavovi Kautmanovi a Elene Holéczyovej.

Začiatkom sedemdesiatych rokov zaujal na legendárnej výstave „Fotografické cykly" svojimi Nudogramami. Pokračoval cyklami Náš každodenný (podobenstvo o chlebe a zemi), Vysokoorganizovaný polystyrén, Rozety.

Zobrazovanie poézie vecí a tvarov, v spojení s precíznou fotografickou technikou, kritickosť a náročnosť voči vlastnej tvorbe sú príznačné pre čerstvého osemdesiatnika Pavla Janeka. Jeho slová „hľadám múdrosť, nehu a krásu" v plnej miere platia pre jeho úžitkovú aj voľnú tvorbu.

Zaradenie Pavla Janeka do „generácie experimentátorov a vyhranených umeleckých programov" v rámci výstavy „Bilancia 1950 – 2012“, ktorá prebehla v januári tohto roku v galérii Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave, plne zodpovedá jeho tvorbe.

Jubilantovi Pavlovi Janekovi prajeme veľa zdravia a inšpiráciu do ďalšej tvorby.

 

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk