• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Výstavy Stredoeurópsky dom fotografie Magisterské diplomové práce - 28.5.-25.6.2014
Magisterské diplomové práce - 28.5.-25.6.2014

Výstava diplomových prác magistrov Katedry fotografie a iných médií na VŠVU

Veronika Markovičová
Ateliér o fotografii, Mgr.art. Silvia Saparová, artD.
Názov diplomovej práce: Krasohľad
Anotácia: Odkrývanie vrstiev fragmentárneho príbehu, ktoré sa v analógovo-digitálnych reťazcoch, popretkávaných textom, rozprávajú sami so sebou i okolitým svetom. Medzi kráčaním a zastavením, v tichu obrazu, skúmajú pod anonymným povrchom fotografie seba-svet i vyjadrovacie možnosti samotného média fotografie.

 

Lenka Lukačovičová
Laboratórium fotografie, Prof. Lubo Stacho
Názov diplomovej práce: Re:Photography
Anotácia: Diplomový projekt sa prostredníctvom série objektov pohráva s otázkami existencie fotografie ako takej.

 

Jakub Čajko
Ateliér o fotografii, Mgr.art. Silvia Saparová, artD.
Názov diplomovej práce: Po fotografii
Anotácia: Vo svojej diplomovej práci analyzujem vzťah maľby a fotografie a pomocou jednotlivých špecifík daných médií vytváram digitálny obraz, ktorý nie je v pravom slova zmysle ani maľbou ani fotografiou. Skúmam možnosti samotného obrazu v jeho výpovednej hodnote vo vzťahu k realite a autorovej subjektivite.

 

Patrik Mikloš
Ateliér kreatívnej fotografie, MgA Miro Švolík
Názov diplomovej práce: Inkarnácie
Anotácia: Výsledkom diplomovej práce sú fotografické objekty, ktorými chcem sprostredkovať svoje myslenie prirodzenosti, poukázať na vzťah prirodzenosti a fotografie, a tiež sprístupniť vzťah opačný: fotografie k prirodzenosti.

 

Zuzana Karajčíková
Laboratórium fotografie, Prof. Lubo Stacho
Názov diplomovej práce: Alternatíva? voči väčšine
Anotácia: Témou diplomovej práce je spoločenstvo Dúhovej Rodiny. Práca mapuje problematiku zmenenej situácie v súčasnej spoločnosti a stereotypy vo fotografickom zobrazovaní marginálneho /marginalizovaného. S využitím metódy konfrontácie pohľadu zvnútra danej komunity a jej ponúkaného mediálneho obrazu, práca hovorí o niečom, čo je pre väčšinu spoločnosti neexistujúce. Súčasťou práce je aj poukázanie na vybrané sociologické aspekty v súvislosti s pojmami ako "urbánne kmene" a "dočasná autonómna zóna".

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk