• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Výstavy Stredoeurópsky dom fotografie RETROSPEKTÍVA SŠUD Brno 30.9. - 1.11.2015
RETROSPEKTÍVA SŠUD Brno 30.9. - 1.11.2015

Práce pedagogů a absolventů oddělení fotografie SŠUD v Brně k 90. výročí založení školy

 

Brněnská  Škola uměleckých řemesel byla založena v roce 1924 při Obchodní a živnostenské komoře. Název školy se měnil ( Vyšší škola uměleckého průmyslu, Střední uměleckoprůmyslová škola, nyní Střední škola umění a designu, stylu a módy, Vyšší odborná škola Brno ), nejvíce vžité však zůstává označení „ŠUŘka“. Do poválečného období byla škola umístěna v provizorních prostorách horního patra Moravského uměleckoprůmyslového muzea. Zpočátku existovaly jen obory užitá grafika, dekorativní malba, drobná plastika a keramika, nábytek a vnitřní zařízení, ostatní obory – i fotografie -  vznikaly až později. Fotografování však bylo součástí výuky už v období první republiky, a to nejen za účelem dokumentace prací jiných oddělení. Fotografie byla už tehdy vnímána jako nový výtvarný prostředek, což dokládá vznik Fotoskupiny pěti ( studenti grafiky Bohumil Němec, Jaroslav Nohel, František Povolný, Hugo Táborský a malíř Josef Kamenický). Tvorba skupiny byla ovlivněna brněnskou avantgardou 20. let, funkcionalismem, sociální tematikou, její členové však především experimentovali, reagovali na poetismus a imaginativní tendence 20. a 30. let dvacátého století.

12. 4. 1950 byl ministerstvem školství a kultury potvrzen vznik oddělení fotografie – škola už sídlila na Husové 10, v budově bývalé německé obchodní akademie. Vedoucím oddělení se roku 1951 stal Karel Otto Hrubý, který zde spolu s Oldřichem Staňkem a později Antonínem Hinštem působil až do roku 1976 a výrazně je formoval. Orientoval se zejména na dokumentární a krajinářskou fotografii, na tematiku reflektující poezii každodennosti,  reagoval na současné dění  a proměny městského a kulturního prostředí v širokém záběru. Od 70. let inicioval legendární školní výlety na Slovensko, kde vznikala řada velmi kvalitních studentských prací. Jeho nástupcem se v roce 1977 stal Vladimír Židlický, který změnil zaměření fotooddělení důrazem na individuální, nekonvenční projev, svolnou vazbou na reálný motiv as využíváním technologických postupů, přibližujících fotografii jiným výtvarným oborům. Po jeho nástupu do funkce ředitele školy působili na oddělení fotografie František Chrástek a Pavel Dias. V 80. letech se studenty pracoval František Maršálek, po odchodu Pavla Diase nastoupil na školu Jiří Víšek. V následujícím desetiletí vyučovali na fotooddělení bývalí absolventi školy Jiří Dvořák, Ivan Emr a Martin Vybíral, který je odroku 1995 vedoucím oddělení.                       Výuka na oddělení fotografie je nadále zaměřená na zvládnutí klasických fotografických technologií, se stále rostoucím využitím a zájmem o digitální fotografii, v posledních letech i se zaměřením na video ( vyučuje Jiří Zykmund). Při práci se studenty jsou respektovány jejich individuální záměry, s čímž souvisí široký tematický a názorový záběr.  Vzhledem k časovému období, ke kterému se výstava pedagogů a absolventů oddělení fotografie SŠUD vztahuje, jsou zde zastoupeni pouze někteří absolventi malou ukázkou prací z let, kdy školu opouštěli nebo krátce poté

                                                                                              Jana Vránová, Martin Vybíral

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk