• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Exhibitions Central European House of Photography Olja Triaška Stefanovič: Výstrahy javiska
Olja Triaška Stefanovič: Výstrahy javiska
There are no translations available.

15. 12. 2011 – 16. 1. 2012

Monografická výstava fotografky Olji T. Stefanovič predstavuje jej najnovší fotografický
cyklus „Výstrahy javiska“, ktorý vznikal v priebehu roku 2011. Vo svojej doterajšej tvorbe sa
autorka zaoberala vzťahom medzi fotografiou a priestorom, „bezpohlavným“ priestorom, jeho
historickou a sociologickou pamäťou, hranicami medzi interiérom a exteriérom a v
poslednom období identitou a smrťou priestoru. To súvisí s jeho zánikom, ako aj so zmenou
funkcionality a simuláciou samotného priestoru. Po predchádzajúcich autorkiných projektoch,
kde cielene fotografovala prieluky medzi domami, dnes už neexistujúce alebo schátrané
priestory a divadelnú architektúru prináša aktuálne ďalšiu sféru priestorového chápania.
Základom sa stal fenomén kultúrnych domov a ich prázdneho javiska/hľadiska ako skúmanie
verejnej pamäti.
Výstava “Výstrahy javiska” je vizuálna a sociologička analýza javísk v kultúrnych domoch,
televíznych štúdiách a v zoologických záhradách. Pojednáva o javisku ako prostriedku pre
šírenie politickej ideológie a či je možne cítiť symbol minulého režimu na prázdnom javisku
a hľadisku. Zaujíma sa o javisko ako priestoru pre simuláciu sociálnych javov a reality
a v neposlednom rade ide i o autorkine osobné/intímne javisko ako hypertrofii vlastnej
pamäti. Výstavu tvorí osem veľkoformátových fotografií, v tejto zostave zverejnených
premiérovo.
Olja Triaška Stefanovič sa narodila v Novom Sade v Srbsku; žije a pôsobí v Bratislave. V
roku 2007 absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
(ateliér prof. Miloty Havránkovej, Katedra fotografie a nových médií). V roku 2002 získala
štipendijný pobyt UNESCO v Španielsku, o rok neskôr vyhrala ďalšiu súťaž v rovnakej
krajine. Má za sebou niekoľko samostatných výstav (napr. „Ružové tiene“, Galéria
Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, 2009; „Zóny“, Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave
2009 a Galéria Fiducia v Ostrave (ČR), 2010). Zúčastnila sa na viacerých kurátorských výstav
(napr. „Všetko o múzeu“, Slovenská národná galéria v Bratislave, 2008; „1st Danube
Bienale“, Múzeum Danubiana, 2009; „Zóna okraja II“, Galéria PF01, Bratislava, 2009.)
V roku 2010 sa stala finalistkou 4. ročníka ceny Národnej galérie v Prahe a skupiny ČEZ pre
mladého umelca „Cena 333“. Pôsobí ako asistentka na Katedre fotografie a nových médií na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk