• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Exhibitions Central European House of Photography Milota Havránková / SK / in Bond 18.5. -17.6.2012
Milota Havránková / SK / in Bond 18.5. -17.6.2012
There are no translations available.

Výstava Miloty Havránkovej pod názvom „inBond“ v Stredoeurópskom dome fotografie je priamym odrazom jej osobnosti, ktorá svojimi obrazmi hľadá odpovede na otázky týkajúce sa jej osobnej slobody.

Obrazy v jej tvorbe sú prevrstvené neustálym záujmom o fotografický posun z nadhľadu, smerom k tvorivým východiskám.

Milota čerpá z fragmentov fotografie vlastnej tvorby, prehodnocujúc svoje vlastné prežitky.

Zážitok je podľa nej objektom umenia budúcnosti.

Názov výstavy „inBond“ si prepožičala z globálneho časopisu BOND, ktorý podporuje výnimočnosť a jedinečnosť zaujímavých ľudí, ktorí svojím životom posúvajú podprahový nosič skrytej energie a tým posilňujú ducha tvorivej osobnosti.

Spolu s editormi časopisu Bond založila v Londýne Portrait Gallery s fotografiami jeho protagonistov. Tieto sa stali súčasťou performance „inBond“ v Saatchi galérii. Milota Havránková svojimi portrétmi vytvorila víziu súčasného inBonda, akéhosi novodobého fantomasa, skrytej osobnosti, ktorá hýbe našou energiou a je aj portrétom jedného z nás. Milota zároveň chce výstavou aj empaticky upozorniť na cestu jedinca, ktorého v dnešnej dobe pohlcuje systém a určuje mu smer klamlivej reality.

Milota Havránková je ojedinelý zjav a na fotografickej scéne pôsobí už 50 rokov. Je prínosom pre vývoj vizuálneho umenia v každom smere. Vie vždy spontánne prísť s niečím novým a vyjadruje sa medzinárodnou rečou fotografie, ktorá je prirodzeným prejavom jej osobnosti. Je nezávislá umelecká fotografka a dnes už aj legenda fotografického sveta. Má rada zmenu, čerpá z vlastných skúseností. Vo svojom živote dosiahla uznanie aj ocenenie a podarilo sa jej ovplyvniť viacero generácií.

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk