• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Exhibitions Central European House of Photography Walter Kanov / AT/ Premeny 17.9. -- 5.10.2014
Walter Kanov / AT/ Premeny 17.9. -- 5.10.2014
There are no translations available.

Walter Kanov, narodený 1957 vo Viedni, vyrastal v robotníckom obvode Brigittenau, kde žije a pracuje dodnes.Veľkú časť života politicky aktívny, začal sa venovať, umelecky nepopísaný list, až neskôr ako autodidakt digitálnej fotografii.

 

V najväčšej časti svojej fotografickej tvorby ukazuje Walter Kanov svoj neortodoxný pohľad na architektúru a priestor. Niektoré objekty sú odcudzené alebo vyňaté z bežného kontextu, iné sa prezentujú ako abstraktné detailné pohľady na budovy a konštrukcie. Zmnohonásobené, spojené diely tvoria zrazu úplne iný celok. "Mňa zaujíma forma v najširšom slova zmysle" hovorí Kanov a otvára svojmu publiku svet, ktorý sa javí znamym, ale zároveň predsa akýmsi cudzím.

Malý rámec svojej tvorby venuje i rade portrétov a zátiší. Predovšetkým pri potrétoch je možné vycítiť obdiv sochárovi Franzovi Xaverovi Messerschmidtovi, ktorého diela se veľmi cení.

Väčšina jeho fotografií, hlavne urbánnych stavieb, vzniká na jeho cestách po európskych mestách. Svojrázne však zostávajú jeho práce a pohľad na veci stále, jedno ktorému žánru sa práve venuje.

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk