• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Exhibitions Central European House of Photography Renesancia fotografie 19. storočia /SK/ 17.12.- 25.1.2015
Renesancia fotografie 19. storočia /SK/ 17.12.- 25.1.2015
There are no translations available.

RENESANCIA FOTOGRAFIE 19. STOROČIA
výskum – vzdelávanie – experiment
kurátorka: Jana Hojstričová
odborná spolupráca: Bohunka Koklesová, Jana Križanová, Petra Balážiová
architektonické riešenie výstavy: Pavel Choma

Výstava prezentuje slovenskú fotografiu 19.storočia a zároveň poukazuje na prepojenosť súčasných fotografických koncepcií s jej obsahom alebo technikami. Výstava je tak zložená z originálnych fotografických diel 19.storočia pochádzajúcich z referenčnej zbierky Katedry fotografie a Katedry reštaurovania VŠVU a študentských experimentálnych prác inšpirovaných počiatkami vývoja fotografie na Slovensku. Súčasťou výstavy budú i praktické informácie o jednotlivých fotografických technikách a o významných osobnostiach slovenskej fotografie 19.storočia.  

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk