• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Exhibitions Central European House of Photography Andrea Juneková /SK / NO Man ´s Land 22.4. - 31.5.2015
Andrea Juneková /SK / NO Man ´s Land 22.4. - 31.5.2015
There are no translations available.

Výstava s názvom No Man´s Land (z angličtiny Zem nikoho)slovenskej fotografky Andrey Junekovej (1984) tematizuje fenomén schátralého renesančného kaštieľa v Moravanoch nad Váhom. Projekt predstavuje výsledok jej niekoľkoročného záujmu, podporeného autorkinou osobnou angažovanosťou. Pomocou pomerne znepokojivých dokumentárne ladených fotografických snímkov konfrontuje diváka s bezútešnou, až absurdnou realitou tejto dnes opustenej, vandalmi a prírodnými živlami zdevastovanej stavebnej pamiatky. Zaujíma ju najmä identita areálu, s ktorou sa identifikuje na základe svojej minulosti.

 

Juneková ako vnímavá pozorovateľka analyzuje toto prostredie z dvoch uhlov. V prvom rade sa v nej otvárajú živé spomienky na chvíle, ktoré tu trávila s rodinou a blízkymi až do prahu dospelosti. V tomto zmysle pre ňu kaštieľ znamená privátny priestor, kde prežila špecifické zážitky a do ktorého je citovo zaangažovaná. Predstavuje akési „kúpele pre dušu“, miesto plné energie, ktoré ju v mnohom ovplynilo. Na druhej strane autorka prostredníctvom jednotlivých fotografických záberov prezentuje vyprázdnenú, chladnú, až anonymnú budovu bez nájomcov a obyvateľov. Starostlivo a citlivo vyberá miesta a zákutia, ktoré ju oslovujú. Samotné presvedčivo zachytené obrazy buduje len svojím okom. Napriek niekedy až bizarným kompozíciám snímky neobsahujú nič inscenované.

Junekovej emocionálny prežitok je vystupňovaný kritikou súčasného stavu pamiatky, ku ktorému výrazne prispela spoločnosť. Prostredníctvom technicky precíznych záznamov ukazuje, ako sa konkrétne miesto kaštieľa za posledných sedem rokov premenilo na akýsi tajomný memoriál a mýtický priestor. V tomto kontexte je pre ňu objekt fotografií žalostným svedectvom doby a jej hodnôt. Výtvarníčka tak odkrýva aj ďalšie témy, ktoré sú pre jej tvorbu špecifické. Vo fotografických záberoch je prítomný smútok a osamotenie, motív relativity, smrti, konečnosti a zamýšlanie sa nad existenciálnymi otázkami súvisiacimi s plynutím času.

Autorka kladie veľký dôraz rovnako na vizuálnu stránku jednotlivých snímkov, ktoré podčiarkuje ich samotnou inštaláciou, ktorá je pre dopovedanie obsahového posolstva nemenej kľúčová. Finálnu výpoveď akcentuje ich umiestnením a komunikáciou jednotlivých komponentov. Hlavnú myšlienku ilustruje aj pomocou intermediálnych vstupov v podobe dvoch sugestívnych rozanimovaných videí. Využitím niekoľkých autentických fotografií z detstva Juneková súčasne komparuje minulý a súčasný stav kaštieľa a jeho atmosféru.

Martina Vyskupová

Andrea Juneková

v roku 2010 absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. Svoju tvorbu predstavila na niekoľkých individuálnych a mnohých skupinových výstavách na Slovensku a zahraničí. Počas svojej tvorivej činnosti bola finalistkou, ako aj víťazkou niekoľkých prestížnych domácich a zahraničných fotografických súťaží (Foto roka 2010 a 2012 Nadácie VÚB, ESSL AWARD CEE 2009). Žije a tvorí v Bratislave.

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk