• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Workshops School of Photography ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE (pokročilí - večerný fotografický kurz cez týždeň)
ŠKOLA DIGITÁLNEJ FOTOGRAFIE (pokročilí - večerný fotografický kurz cez týždeň)

altTermín začiatku: október 2018


Štefan Choma, absolvent ŠDFKurz je pre všetkých, ktorí fotografujú a chcú sa posunúť ďalej. Skúsiť techniky, ktoré nepoznajú a nedajú sa vyčítať z kníh. Posuňte svoje hranice a skúste fotografovať inak, ako do teraz. Ponúkame Vám trojmesačný kurz, kde sa dozviete viac o fotografii i filozofii fotografovania. 

Kurz bude prebiehať raz týždenne v STREDY od 18.00 do 21.00.
Termín: od 23. 10. 2013 (spolu 11 týždňov, štátne sviatky sa vynechávajú)

Lektori: Rudolf Lendel, Jozef Sedlák

Cena celého kurzu: 400 Eur
Študentská cena: 270 (len štyri študentské miesta)
Organizátor: Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava

Kontakt: Mgr. Veronika Paštéková, 0905 127 185 , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

P
re galériu kliknite sem
 

absolvent kurzu: Martin Wele Veleba                                                                                   Peter Gazo

                                                                

Lektor: Mgr. Rudolf Lendel , umelecký fotograf
Absolvoval katedru umeleckej fotografie Filmovej akadémie múzických umení v Prahe, od r. 1978 v slobodnom povolaní (venuje sa módnej a reklamnej fotografii plagáty, katalógy, kalendáre, dizajn, propagačné materiály), má za sebou samostatné a kolektívne fotografické výstavy. Pedagogické skúsenosti: Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Škola dizajnu v Bratislave.
  
Absolvent kurzu: Sabina Miezgová                                                                                    Stanislav Melicharek                                                                   

Lektor: Mgr. Jozef Sedlák, umelecký fotograf
Štúdium - Katedra fotografie na Filmovej a televíznej fakulte AMU, Praha, Prof. Ján Šmok, Pavel Štecha, Jaroslav Krejčí.
- Od roku 2006 je interným pedagógom na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave
- Od roku 2006 je interným pedagógom na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na katedre

umeleckej komunikácie
- Od roku 2010 pôsobý ako externý pedagóg na Strednej súkromnej umeleckej škoea dizajnu v
Bratislave
  
Natália Baranková   

Škola digitálnej fotografie - pokračovanie pozostáva z 11 troj-hodinových lekcií fotografovania, je vhodná pre mierne porkočilých a pokročilých fotografov, ktorí sa chcú venovať fotografii na umelecké i komerčné účely. Pre fotografov, ktorí sa chcú posunúť nielen v technológii, ale aj vo fotografickom videní. Chcú experimentovať a priblížiť sa k výtvarnej fotografii. Časť kurzu je venovaná postprodukčným úpravám vo Photoshope. Kurz je orientovaný na praktickú fotografiu ako na teóriu či históriu. Je zložený z krátkych teoretických vysvetlení témy a viac času sa venuje praktickým cvičeniam. Kurz posúva bežné fotografovanie na umelecké. 

Povedú vás dvaja profesionálni lektori, umeleckí fotografi, to znamená, že budete mať pohľad dvoch odborníkov na vašu tvorbu.

  
Barbora Fábryová Šalátová                                                                                                 Sabina Miezgová


Témy kurzu

Definovanie či skôr zopakovanie základov fotografovania - expozícia, clona, hĺbka ostrosti, druhy objektívov, meranie správnej expozície, lineárne skreslenie
Kreatívny a experimentálny prístup k portrétu človeka formou módneho portrétu. Zdôrazňuje sa autorsky prístup v aranžovaní a osvetlení modelu a imaginatívnosť. Módny portrét môžeme charakterizovaž už nie ako užitú fotografiu, ale umelecké dielo.
Základy postprodukcie, upravovania fotografií, retuše, montáže. 

Zátišie - klasická disciplína vo výtvarnom umení a fotografii, akcentuje kompozičné a obsahové usporiadanie tzv. neživých predmetov "nature morte".
Overuje sa hra svetla na povrchu tvaru, dekoratívna účinnosť plochy a štruktúr, obsahová harmónia, spájanie protikladov alebo analyza tvaru a simultánne znázornenie viacerých pohladov.
Luminografia slovenský fenomén v histórii fotografie. Výrazovy prostriedok luminografie je svetelný zdroj, ktorý vytvára svetelnú stopu na obraze. Luminografia pomáha kreatívnym výtvarným spôsobom vyjadriť nepoznané možnosti fotografie.
Mestksá krajina - forma subjektívneho výtvarného dokumentu nefiguratívneho resp. figuratívneho charakteru. Zdôrazňuje sa autorksý koncept, idea, nápad, mystika a atmosféra priestoru. Pri fotografovaní mestskej krajiny sa využívajú výrazové prostriedky - detailu, vyjadruje sa tvarovosť, redefinícia tvaru, štruktúr, uhol pohľadu, dekompozícia a nachádzanie nových vzťahov.
Špecifické techniky výtvarnej fotografie - experimenty s premietaním cielene vytvoreného obrazu na realitu - architektonický priestor alebo telo človeka. Vytváranie novej reality, svetelné koláže, spochybnujuce bazálne a prirodzené vnímanie reality ako takej. 

Fotografická reportáž - forma živej fotografie, sústredenie sa nie len na atmosféru situácie a informácie o udalosti, ale aj na reč gestá a antigestá, akčnosť nepredvídanej situácie vývoja udalostí tzv. sekvenčnosť, priebehovosť, neopakovateľnosť momentu, dramaturgia obrazu a kontakt s fotografovaným objektom. Reportáž, dokument zdôrazňuje moment správnej selekcie, orientácie v pristore, kde sa paralelne a dynamicky mení stav
a vývoj udalostí. Zdôrazňuje sa "bresonovský" koncept fotografického prístupu - rozmýšľanie pred a po stlačení spúšte. V momente fotografovania využiť intuíciu a emócie.

                                                                                                                  
Gabriela Kollárová


Program: (presné dátumy stretnutí uverejníme po novom roku, počet stretnutí a program bude zachovaný)

23. 10. 2013
1. Zoznámenie s lektormi, prinesenie portfólií, konzultácia, diskusia. Analýza prinesených prác.


2. Základy technológie, prednáška, zopakovanie základných pojmov.


3. Portrétna fotografia, základy práce s ateliérom, dôraz na módny portrét.


4. Portrétna fotografia

- vzájomné portréty účastníkov kurzu, charakterový portrét

- reklama na fotoaparát: aplikácia portrétnej fotografie v rámci reklamy

- konzultácie5. Zátišie - reklamné zátišie, práca s ateliérom. Dôraz na produktovú fotografiu.


6. Zoznámenie sa so špecifickými technikami vo výtvarnej fotografii - viacnásobná expozícia, práca so svetlom. Praktické cvičenia.


7. Nočné mesto - park, žabia perspektíva. Fotografovanie v exteriéri, práca so svetlom.


8. Svetelná projekcia - premietanie reality na realitu. Alternatívne fotografické postupy. Fotografovanie aktu.


9. Reportáž, dokument - rozdiely. Vytvorenie fotografického príbehu

Kurz sa nekoná počas Vianočných sviatkov, čo Vám dá priestor skompletizovať si fotografie, dofotiť témy, ktoré ste nestihli, prípadne si pripraviť otázky, čo by Vás zaujímali
 


10. Photoshop - úpravy cyklu nafotografovaných prác.
 

11. Zhodnotenie kurzu, výber najlepších prác, diskusia.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk