• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Workshops Thematic Workshops ARCHÍV: SVETLO A OHEŇ VO FOTOGRAFII
ARCHÍV: SVETLO A OHEŇ VO FOTOGRAFII
There are no translations available.

Termín: 20. 7. (piatok), 21. 7. (sobota), 22. 7. 2012 (nedeľa), luminografia alebo kreslenie ohňom
Lektor: Mgr. Kamil Varga, fotograf, pedagóg
- absolvoval FAMU, Katedra umeleckej fotografie, Praha, ČR
- Pedagogické skúsenosti: Pedagogická fakulta UK Praha, ČR, Katedra umeleckej fotografie, FAMU, Súkromná stredná škola reklamnej tvorby Michael , vedúci fotooddelenia FotoAkademie (Praha, ČR)
- Od roku 1989 fotograf v slobodnom povolaní, množstvo samostatných a kolektívnych výstav
Cena : 110 Eur
Cena pre študentov denného štúdia: 70 Eur

Maľovanie ohňom
Exteriérový workshop umožňujúci odvážnejšiu prácu s luminografickými efektmi. Okrem tradičných
luminografických techník, ako je kresba baterkami, prskavkami, blýskanie bleskami budete môcť používať
aj maľovanie ohňom a svetelnú pyrotechniku.

Téma
Kreslenie svetlom je technika stará ako fotografia sama. S trochou irónie – vzhľadom k vtedajším dĺžkam expozícií - by sa dokonca dalo povedať, že prvé fotografie boli výhradne luminografie. Čo je názov, ktorý sa pre túto techniku v súčasnosti používa. Je spojením dvoch slov: lumino je po latinsky svetlo a grafia po grécky kresliť. Takže je to vlastne to isté čo fotografia, pretože grécke foto znamená tiež svetlo.
Postupy používané v luminografii možno postavia chápanie fotografie začínajúcim fotografom hore nohami. Ale možno práve preto im umožní dokonale pochopiť základný princíp fotografie. Dieľňa je určená pre začínajúcich i pokročilejších fotografov. Pre každého, kto si chce rozšíriť svoj fotografický obzor, má chuť experimentovať a je tvorivý.
V luminografii sa pracuje s dlhými expozíciami v tme, pričom sa kreslí a osvetľuje všetkými možnými svetelnými prostriedkami. Táto technika, postup nie je závislý na obraze reality – svete okolo vás, ktorý sa dá odfotiť, ale výhradne na Vašej fantázii, predstavivosti a nápadoch. Podobne ako keď je maliar postavený pred prázdne plátno.
Táto jedinečná, a v roku jediná, dieľňa vám umožní používať nielen štandardné vyjadrovacie prostriedky interiérovej luminografie, ako sú baterky, sviečky, prskavky, blesky ale aj oheň a pyrotechniku, pretože dieľňa bude prebiehať v exteriéri. Oheň a pyrotechnika výrazne rozširujú možnosti interiérovej luminografie do monumentálnejších a impozantnejších výsledkov.
Dieľňa bude vedená expertom na túto oblasť, profesionálnym fotografom Kamilom Vargom, ktorý sa svojimi fotografiami a touto technikou preslávil po celom svete.

Program:
Piatok
17:00-20:00 Teória, technika a premietanie ukážok
20:00-23:30 Fotografovanie v exteriéri

Sobota
17:00-20:00 Prehliadanie a hodnotenie nafoteného z predošlého večera, úpravy v počítači
20:00-23:30 Fotografovanie v exteriéri

Nedeľa
12:00-14:00 Prehliadanie a hodnotenie nafoteného z predošlého večera, záverečné zhodnotenie

Požadované: digitálna zrkadlovka, statív
Doporučené: baterky rôznych typov, prskavky, sviečky, blesky(čo sa nasadzujú na sánky fotoaparátu), svetelná pyrotechnika

01
02
03
04

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk