• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Výstavy Stredoeurópsky dom fotografie Irena Armutidisova / CZ / Horizonty hmly 5.-30.10.2016
Irena Armutidisova / CZ / Horizonty hmly 5.-30.10.2016

altIrena Armutidisová ve svém nejnovějším cyklu, nazvaném Horizonty mlhy, pokračuje ve fotografování venkovské krajiny, ve vyhledávání takových motivů a detailů, které by mohly mít význam překračující pouhé časově ohraničené sdělení.


Při pohledu na obrazy horizontů mlh Ireny Armutidisové si asi povšimneme, že jejím pracím můžeme porozumět za pomocí postupných kroků. Při prvním pohledu si můžeme dobře uvědomit, co obrazy celého cyklu spojuje: Je jím takřka „minimalistická“ geometrická linie a světlo, které zde stejně jako v autorčiných starších krajinářských cyklech představují jasná a takřka architektonická rozvržení přírodních forem. Proti tomuto racionálnímu řádu ale do každého z obrazů vstupuje něco zdánlivě podivného a beztvarého – mlha. Ta je někdy hustá, jindy prostupná a zpola průsvitná, zvedající se nebo klesající, případně pozvolna se vinoucí jako had po rozlehlých polích. Autorka ji zachycuje v daných okamžicích stisknutí spouště jako něco, co je stabilní a neměnné, a co přispívá k viditelné konstrukci obrazu. Tak je asi možné pochopit ono slůvko horizonty, neboť mlha nemá nějaké pevné okraje. Díky ní však přesněji vnímáme vizuální přírodní objekty v obraze.

Jiří Kroupa


doc. Mgr. Irena Armutidisová   
* 1956 České Budějovice
    Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, v roce 2012 byla habilitována na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.  Pedagogické působení započala v roce 1996 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přednáškami studentům Semináře dějin umění, od roku 2001 je vedoucím Kabinetu fotografie na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.              Její teoretické přednášky spojené s praktickými základy fotografické práce se především věnují tématu umění ve fotografii.  Již v začátcích své pedagogické činnosti průkopnicky uvedla do výuky posluchačů dějin umění přednáškový cyklus věnující se teorii fotografie kombinované s praktickými fotografickými cvičeními. Ve vzájemné spolupráci studentů z obou brněnských vysokých škol realizovala několik úspěšných výstavních fotografických projektů.  
    Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny jak v českých veřejných a soukromých sbírkách, tak zahraničních galeriích.

 
Sponzori / O organizácií / Kontakt / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk