• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Workshops Lektori LUCIA L. FIŠEROVÁ
LUCIA L. FIŠEROVÁ
Fotograficke kurzy pre dospelych - Biolektori
There are no translations available.


1977, Bratislava

VZDELANIE
- v rokoch 1996 – 2002 študovala na Katedre dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení
- je absolventkou trojročného štipendia Výberového vzdelávacieho spolku (1996 – 1999)
- je absolventkou Doplnkového pedagogického štúdia na Vysokej škole výtvarných umení (1999 / 2000)
- od roku 2010 je doktorandkou na Fakulte multimediálných komunikácií Univerzity Tomáša Baťu, Zlín

ODBORNÁ PRAX
- v rokoch 1999 – 2011 pracuje ako výkonná redaktorka medzinárodného časopisu o fotografii IMAGO
- pracuje v oblasti umeleckej kritiky a venuje sa prednáškovej a kurátorskej činnosti (najmä v súvislosti so stredo- a východoeurópskou fotografiou)
- v rokoch 2003 – 2004 vedie teoretickú časť fotografických kurzov Pražského domu fotografie
- v rokoch 2004 – 2007 externe prednáša na katedre fotografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a príležitostne aj v rámci ďalších inštitúcií
- v rokoch 2005 – 2008 je koordinátorkou prehliadky portfólií PORTFÓLIO REVIEW v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave
- od roku 2006 poskytuje odborné poradenstvo týkajúce sa zbierky českej  fotografie spoločnosti PPF
- v rokoch 2006 – 2008 prednáša na Vyššej odbornej fotografickej škole ORANGE FACTORY v Prahe
- v roku  2006 pracuje ako koordinátorka a editorka knižných publikácií Pražského domu fotografie
- v rokoch 2006 – 2007 koordinuje slovenskú verziu súťaže ekologickej fotografie Ekológia v objektíve
- od roku 2007 prednáša v Ateliéri reklamnej fotografie na Fakulte mediálnej komunikácie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne 
- od roku 2008 prednáša dejiny fotografie v rámci fotografických workshopov Stredoeurópskeho domu fotografie
- žije a pracuje v Brne a v Zlíne

OBLAST ODBORNÉHO ZÁUJMU
- dejiny, teória a kritika fotografie (z exkurzmi do dejín umenia a súčasnej neumeleckej vizuality) - súčasná fotografia (so zameraním na strednú a východnú Európu) - múzeum - výstava - kurátor (tvorba výstavy, prezentácia umelca, medializácia projektu, verbálny prejav)

 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk