• Slovenčina (Slovenská republika)
  • English (United Kingdom)


Home Workshops Lektori Mgr. Art Marko Horban
Mgr. Art Marko Horban
Fotograficke kurzy pre dospelych - Biolektori
There are no translations available.

1989-1993 Stredné odborné učilište služieb, Kežmarok
2000- 2006 Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava

2006-2012 asistent na Katedre fotografie a nových médií
2010-2012 externý pedagóg na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, Reklamná fotografia

Autorské výstavy

2000-ART KLUB-ELEKTRÁREŇ, Poprad
2007-Prvá identitná-cafe scherz, Bratislava
2011-Nič nového pod slnkom, Galéria Artotéka, Bratislava

Kolektívne výstavy

1999-MEDZINÁRODNÉ BIENÁLE AMATÉRSKEJ FOTOGRAFIE, Benátky
2004-PODVEDOMIE, GALÉRIA MLADÝCH, Nitra
2006- SAVREMENA SLOVAČKA FOTOGRAFIJA, Cirkus, Belehrad
2007-Dobrý ročník – OPEN GALLERY, Bratislava
2008-TRANSMITER, Galéria PF, Bratislava
2008- ALLONS ENFANTS, Slovenský inštitút, PARÍŽ
2008- VÝCHODZÁPAD, Nitrianská Galéria, Nitra
2009-Prague Biennale 4 - Art Works, Praha

Participácia a iné projekty

2004- PHOTOGRAPHY SCHOOLS MEETING, Skoky, POLAND
2006- Založenie EJECT o.z.
2007- NA JEDNEJ LODI, Projekt nadácie PONTIS n.o.
2008- NÁPAD SA RÁTA, Projekt VOICES n.o.
2008- SKUPENSTVÁ OBRAZOVEJ DOSTUPNOSTI, vedenie dielne na Katedre fotografie
2008- AUTOPORTRÉT V ČASOPR..., vedenie dielne na Katedre fotografie, Kremnica
2009- VIDEOPERFORMANCE , odborné vedenie a postprodukcia tvorivej dielne, Kremnica
2011- Vizuálna premena Slovenska, vedenie tvorivej dielne, kurátor výstavy, Slovensko
2011- Mladé Médium, kurátor výstavnej sekcie videa
2012- Tri dielne, člen realizačného tímu projektu a výstavy, Banská Štiavnica, Košice, Bratislava

Venuje sa voľnej a komerčnej fotografii, výrobe audiovizuálnych diel, grafickému designu, tvorivým
dielňam a rodine.

   ja robot  spy_eye  peter b   
horbanny priestor     nahodou
 
Sponzori / About us / Contact / SiteMap / Unsubscribe
Sedf.sk